Klacht indienen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over ons of onze dienstverlening. Bijvoorbeeld over de manier waarop u door ons behandeld bent. Of over een beslissing of betaling die u ontvangen heeft.

Laat het ons weten. Wij vinden het belangrijk om te weten of u tevreden bent of niet. Het helpt om onze dienstverlening te verbeteren. Wellicht dat uw klacht al telefonisch verholpen kan worden. Bel ons daarom eerst op 045 579 22 44.

Bent u hierna nog niet tevreden? Stuur dan een brief aan:

APG
Postbus 4880
6401 JR Heerlen


Geef zo duidelijk mogelijk aan waarmee u het niet eens bent. Vermeld ook uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw klantnummer.

U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht.

Vervolgens neemt een medewerker van onze klachtenservice contact met u op. U bespreekt dan de inhoud van uw klacht. Soms kunnen wij uw klacht meteen verhelpen. Lukt dat niet dan neemt de medewerker de verdere gang van zaken met u door.

Wij doen ons best om uw klacht binnen 10 werkdagen af te handelen.