Uitkeringen

APG voert voor een groot aantal werkgevers in de sectoren Overheid en Onderwijs verschillende uitkeringen uit. Deze uitkeringen zijn in de cao van elke werkgever vastgelegd.

Via APG kunt u de volgende uitkeringen aanvragen:

 • Bovenwettelijke uitkering
  Een bovenwettelijke uitkering (BW-uitkering) is een aanvulling bovenop uw Werkeloosheidsuitkering (WW-uitkering). De bovenwettelijke uitkering kan uit een aantal fasen bestaan: de aanvullende uitkering gedurende de periode van WW-uitkering, de reparatie van het 3de WW-jaar en de aansluitende uitkering. Op de reparatie van het 3de WW-jaar en de aansluitende uitkering heeft u alleen recht als deze fasen in de bovenwettelijke regeling die voor u geldt, zijn opgenomen én als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze kunnen per werkgever verschillen.
 • Loonaanvulling
  Een loonaanvulling is een aanvulling op uw salaris als u een nieuwe baan heeft geaccepteerd waarin u minder verdient dan bij uw voormalige werkgever.
 • Garantie uitkering
  Een garantie uitkering is een uitkering die u ontvangt op basis van uw eerder opgebouwde rechten. Als u in een nieuwe baan ontslagen wordt en een nieuwe WW-uitkering krijgt, maar geen nieuwe bovenwettelijke uitkering, komt u mogelijk in aanmerking voor een garantieuitkering.
 • Salarissuppletie
  De salarissuppletie is een voorziening in het Van Werk Naar Werk (VWNW)-beleid binnen de sector Rijk. De salarissuppletie via APG kunt u aanvragen nadat de periode, waarvoor uw salarisgarantie is toegekend, afgelopen is én als u een minder betaalde baan aanvaard heeft buiten de sector Rijk. U ontvangt dan een aanvulling op uw nieuwe salaris, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering. De salarissuppletie wordt maandelijks uitbetaald.

  Let op: Bent u herplaatst binnen de sector Rijk, dan moet u de salarissuppletie aanvragen bij P-Direkt.

 • Reparatie 3de WGA-jaar
  Per 1 januari 2016 is de duur van de Loongerelateerde WGA-uitkering verkort. De duur is teruggebracht van 38 naar 24 maanden. De Reparatie 3de WGA-jaar repareert die verkorting. De uitkering vraagt u aan nadat uw Loongerelateerde WGA-uitkering afgelopen is én deze is overgegaan in een WGA Vervolguitkering of WGA Loonaanvullingsuitkering.
 • Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (ZAHBO)
  Een ZAHBO is een aanvulling op uw Ziektewet-uitkering (ZW) als u al ziek was voordat u ontslagen werd of als u binnen 4 weken na uw ontslag ziek wordt. De duur van de uitkering is 18 of 12 maanden en is afhankelijk van uw eerste ziektedag. Let op: U moet zich binnen 7 dagen nadat de vereiste voorwaarden ontstaan zijn (ziek en ontslag) tot APG wenden om in aanmerking te komen voor deze uitkering. Doet u dat niet of later, dan vervalt de aanspraak voor het aantal dagen van de overschrijding. De aanvraag doet u echter pas nadat ook de ZW toegekend is door het UWV.

De substantieel bezwarende functie-uitkering (SBF-uitkering), de individueel naastwettelijke regeling (INR), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen-aanvullingen (WIA-aanvullingen), de AOW-compensaties Brandweer en Rijkswaterstaat en de bovenwettelijke uitkering voor rechters, officieren van justitie en procureurs-generaal kunnen alleen door werkgevers worden aangevraagd.

Het online aanvragen van een uitkering bij APG gaat als volgt:

 1. Eerst vult u het aanvraagformulier in via Uitkering aanvragen.
 2. Daarna stuurt u via MijnUitkering de benodigde documenten om uw aanvraag compleet te maken. Tijdens het invullen van het aanvraagformulier maakt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan om in te kunnen loggen op MijnUitkering.
 3. Zodra zowel het aanvraagformulier als de documenten door ons zijn ontvangen, controleren we of alles juist en compleet is aangeleverd. Eventueel wordt een verzoek gestuurd om een ontbrekend document alsnog aan te leveren.
 4. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als alle gegevens compleet en juist door ons zijn ontvangen. De wettelijke afhandeltermijn volgens de Algemene wet bestuursrecht is 8 weken. Wij streven ernaar om onze beslissing binnen 4 weken te sturen. Afhankelijk van gemaakte afspraken tussen APG en onze opdrachtgevers, kan deze termijn verschillen. U ontvangt de beslissing per e-mail. Daarin laten we u weten of u wel of geen recht heeft op een uitkering. Als er sprake is van recht op een uitkering worden ook de duur en de hoogte ervan in de beslissing opgenomen. Uw voormalige werkgever ontvangt van elke beslissing een kopie.
 5. Heeft u recht op een uitkering, dan vult u elke maand een verslag Werk en Inkomen in, zolang uw uitkering wordt uitbetaald. Via dit verslag informeert u ons over uw sollicitatieactiviteiten, eventuele werkzaamheden, eventuele andere inkomsten of uitkeringen en geeft u door wanneer u met vakantie gaat.

Het online aanvragen van een Reparatie 3de WGA-jaar bij APG gaat als volgt:

 1. Eerst downloadt u het aanvraagformulier in via Uitkering aanvragen.
 2. Stuur het aanvraagformulier en de benodigde documenten naar socialezekerheid@apg.nl.
 3. Zodra zowel het aanvraagformulier als de documenten door ons zijn ontvangen, controleren we of alles juist en compleet is aangeleverd. Eventueel wordt een verzoek gestuurd om een ontbrekend document alsnog aan te leveren.
 4. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als alle gegevens compleet en juist door ons zijn ontvangen. De wettelijke afhandeltermijn volgens de Algemene wet bestuursrecht is 8 weken. Wij streven ernaar om onze beslissing binnen 4 weken te sturen. Afhankelijk van gemaakte afspraken tussen APG en onze opdrachtgevers, kan deze termijn verschillen. U ontvangt de beslissing per e-mail. Daarin laten we u weten of u wel of geen recht heeft op een uitkering. Als er sprake is van recht op een uitkering worden ook de duur en de hoogte ervan in de beslissing opgenomen. Uw vorige werkgever ontvangt van elke beslissing een kopie.

Het online aanvragen van een Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (ZAHBO) gaat als volgt:

 1. Eerst downloadt u het aanvraagformulier in via Uitkering aanvragen.
 2. Stuur het aanvraagformulier en de benodigde documenten naar socialezekerheid@apg.nl.
 3. Zodra zowel het aanvraagformulier als de documenten door ons zijn ontvangen, controleren we of alles juist en compleet is aangeleverd. Eventueel wordt een verzoek gestuurd om een ontbrekend document alsnog aan te leveren.
 4. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als alle gegevens compleet en juist door ons zijn ontvangen. De wettelijke afhandeltermijn volgens de Algemene wet bestuursrecht is 8 weken. Wij streven ernaar om onze beslissing binnen 4 weken te sturen. Afhankelijk van gemaakte afspraken tussen APG en onze opdrachtgevers, kan deze termijn verschillen. U ontvangt de beslissing per e-mail. Daarin laten we u weten of u wel of geen recht heeft op een uitkering. Als er sprake is van recht op een uitkering worden ook de duur en de hoogte ervan in de beslissing opgenomen. Uw vorige werkgever ontvangt van elke beslissing een kopie.

Zet alle documenten die nodig zijn voor uw aanvraag alvast klaar en controleer of ze zijn opgeslagen als .pdf of .jpg bestand. Bestanden mogen maximaal 10 Mb groot zijn.

Soort uitkering Benodigde documenten
Bovenwettelijke uitkering
 1. WW- of ZW-beslissing van het UWV
 2. Ontslagbesluit / tijdelijk contract
 3. Diensttijdoverzicht ABP (staat in 'MijnABP')
 4. Arbeidsverleden (staat in 'Mijn UWV')
 5. Werkgeversverklaring Aanvulling op WW-uitkering sector Rijk (dit geldt alleen voor een ontslag op of ná 1 januari 2020 bij de sector Rijk)
 6. Document waaruit de hoogte van uw bruto ontvangen wettelijke transitievergoeding blijkt (dit geldt alleen voor een ontslag bij een Universitair Medisch Centrum)
Bovenwettelijke uitkering Gemeente & Veiligheidsregio
 1. WW-beslissing van het UWV
 2. Ontslagbesluit
 3. Diensttijdoverzicht ABP (staat in 'MijnABP')
 4. Arbeidsverleden (staat in 'Mijn UWV')
 5. Het formulier Werkgeversverklaring BW Gemeente en Veiligheidsregio dat door uw (vorige) werkgever volledig is ingevuld en ondertekend. Gebruiken bij ontslag bij een gemeente vóór 01-01-2020 of bij ontslag bij een veiligheidsregio
 6. Het formulier Werkgeversverklaring BW Gemeente dat door uw (vorige) werkgever volledig is ingevuld en ondertekend. Gebruiken bij ontslag bij een gemeente op of ná 01-01-2020
Bovenwettelijke uitkering personeel APG
 1. WW-beslissing van het UWV
 2. Ontslagbesluit / tijdelijk contract
 3. Vaststellingsovereenkomst
Loonaanvulling
(een nieuwe baan tijdens uw bovenwettelijke uitkering)
 1. Aanstellingsbesluit / arbeidsovereenkomst / tijdelijk contract van de nieuwe werkgever(s)
 2. Eerste salarisstrook van uw nieuwe werkgever(s)
Loonaanvulling op datum ontslag
(een nieuwe baan gelijk na uw ontslag)
 1. Ontslagbesluit / tijdelijk contract van uw voormalige werkgever
 2. Salarisstroken van uw voormalige werkgever over een periode van 13 maanden voorafgaand aan de maand voor de maand van uw ontslag (bijv: bij een ontslag per 1 januari 2017 hebben wij de salarisstroken van november 2015 t/m november 2016 nodig)
 3. Diensttijdoverzicht ABP (staat in 'MijnABP')
 4. Arbeidsverleden (staat in 'Mijn UWV')
 5. Aanstellingsbesluit / arbeidsovereenkomst / tijdelijk contract van de nieuwe werkgever(s)
 6. Eerste salarisstrook van uw nieuwe werkgever(s)
 7. Document waaruit de hoogte van uw bruto ontvangen wettelijke transitievergoeding blijkt (dit geldt alleen voor een ontslag bij een Universitair Medisch Centrum)
Salarissuppletie
 1. Plaatsingsbesluit (bij plaatsing binnen de sector Rijk)
 2. Werkgeversverklaring nieuwe werkgever (bij aanvaarding functie buiten de sector Rijk)
 3. Besluit toekenning salarisgarantie
 4. Laatste salarisstrook van uw oorspronkelijke functie binnen de sector Rijk
 5. Alle salarisstroken over de aanvraagperiode
Garantie uitkering
(een nieuwe baan tijdens uw bovenwettelijke uitkering, maar nu opnieuw ontslagen en een nieuwe WW-uitkering)
 1. WW- of ZW-beslissing van het UWV
Garantie uitkering op datum ontslag
(u bent ontslagen bij een werkgever met een bovenwettelijke regeling, heeft gelijk een nieuwe baan, maar wordt nu opnieuw ontslagen en krijgt een WW-uitkering)
 1. WW- of ZW-beslissing van het UWV
 2. Ontslagbesluit / tijdelijk contract van uw oorspronkelijk ontslag
 3. Salarisstroken van uw oorspronkelijke werkgever over een periode van 13 maanden voorafgaand aan de maand voor de maand van uw ontslag
 4. Diensttijdoverzicht ABP (staat in 'MijnABP')
 5. Arbeidsverleden (staat in 'Mijn UWV')
 6. Document waaruit de hoogte van uw bruto ontvangen wettelijke transitievergoeding blijkt (dit geldt alleen voor een ontslag bij een Universitair Medisch Centrum)
Reparatie 3de WGA-jaar
(u ontvangt een WGA-uitkering, deze heeft, door de aanpassing in de duurbepaling per 1 januari 2016, een kortere duur en de Reparatie 3de WGA-jaar repareert deze verkorting)
 1. WIA-beslissing van het UWV
 2. Beslissing WGA Vervolguitkering of WGA Loonaanvullingsuitkering van het UWV
 3. Ontslagbesluit
 4. Diensttijdoverzicht ABP (staat in 'MijnABP')
 5. Arbeidsverleden (staat in 'Mijn UWV')
 6. Beslissing van uw ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP)
 7. Salarisspecificatie indien u werkzaam bent
Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (ZAHBO)
 1. ZW-beslissing van het UWV (volledig).
  Heeft u geen beslissing van het UWV ontvangen, maar van uw (voormalig) werkgever, dan stuurt u dat document op. Voorwaarde is wel dat hier een dagloon in benoemd wordt.
 2. Ontslagbesluit / tijdelijk contract (volledig).
 3. Laatste salarisstrook waarin een volledige maand uitbetaald is.
  Bent u bijvoorbeeld op de helft van de maand ontslagen, dan is de salarisstrook over die halve maand niet voldoende om de hoogte van uw uitkering te kunnen berekenen. In dat geval stuurt u de salarisstrook van de maand voor uw ontslag op.

De substantieel bezwarende functie-uitkering (SBF-uitkering), de individueel naastwettelijke regeling (INR), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen-aanvullingen (WIA-aanvullingen), de AOW-compensaties Brandweer en Rijkswaterstaat en de bovenwettelijke uitkering voor rechters, officieren van justitie en procureurs-generaal kunnen alleen door werkgevers worden aangevraagd.

Weet u niet zeker voor welke uitkering u in aanmerking komt? Klik dan op Uitkering aanvragen en beantwoord de vragen.

Loonheffing en loonheffingskorting
Iedereen die een inkomen heeft, betaalt belasting. Dit is de heffing van inkomstenbelasting. Als voorheffing op de inkomstenbelasting houden wij loonheffing in op uw bruto uitkering. Loonheffing bestaat uit:

 • loonbelasting
 • premie volksverzekeringen (zoals premie voor AOW en Anw)

Krijgt u een uitkering van APG, dan passen wij loonheffingskorting toe als u dat wilt
U betaalt dan minder loonheffing. Maar 1 werkgever of uitkerende instantie mag loonheffingskorting toepassen. U mag zelf bepalen wie de korting toepast. De Belastingdienst verrekent altijd achteraf met de belastingaangifte, of u te veel of te weinig belasting heeft betaald. Dit betekent dat u uiteindelijk altijd de korting krijgt waar u recht op heeft.

Waar laat u de loonheffingskorting toepassen?
Dat is een persoonlijke keuze die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen, situatie en voorkeur.

U heeft 1 inkomen

Als u de loonheffingskorting toe laat passen, dan houdt u maandelijks netto meer over. Laat u geen loonheffingskorting toepassen, dan krijgt u mogelijk geld terug van de Belastingdienst.

U heeft meerdere inkomens en deze zijn even hoog

Zijn beide (of meer) inkomens ongeveer gelijk, dan maakt het niet uit waar u de korting toe laat passen.

U heeft meerdere inkomens en deze zijn niet even hoog
 • U laat loonheffingskorting toepassen op uw hoogste inkomen: mogelijk betaalt u dan elke maand te weinig belasting. De Belastingdienst verrekent achteraf via uw belastingaangifte. Er is een kans dat u een bedrag terug moet betalen aan de Belastingdienst.
 • U laat loonheffingskorting toepassen op uw laagste inkomen: mogelijk betaalt u dan elke maand te veel belasting. De Belastingdienst verrekent achteraf via uw belastingaangifte. Er is een kans dat u een bedrag terugkrijgt van de Belastingdienst.
 • U laat geen loonheffingskorting toepassen: mogelijk betaalt u dan elke maand te veel belasting. De Belastingdienst verrekent achteraf via uw belastingaangifte. Er is een kans dat u een bedrag terugkrijgt van de Belastingdienst.

De Belastingdienst verrekent altijd
Heeft u naast uw uitkering van APG nog andere inkomens? Bijvoorbeeld salaris van uw werkgever, een WW-uitkering, een andere uitkering of pensioen. De Belastingdienst telt alle inkomens die u in een jaar krijgt bij elkaar op. Daardoor kan het zijn dat een deel van uw inkomen in een hoger belastingtarief valt.

Wilt u de loonheffingskorting aanpassen?
En ontvangt u een uitkering van APG? Dan regelt u dit zelf door in te loggen bij MijnUitkering met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Klik vervolgens op Mijn gegevens en dan op Loonheffingsgegevens wijzigen.

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als alle gegevens compleet en juist door ons zijn ontvangen. De wettelijke afhandeltermijn volgens de Algemene wet bestuursrecht is acht weken. Wij streven ernaar om onze beslissing binnen vier weken te sturen. Afhankelijk van gemaakte afspraken tussen APG en onze opdrachtgevers, kan deze termijn verschillen.
U ontvangt de beslissing per e-mail. Hierin laten we u weten of u wel of geen recht heeft op een uitkering. Als er sprake is van recht op een uitkering worden ook de duur en de hoogte ervan in de beslissing opgenomen. Uw voormalige werkgever ontvangt van elke beslissing een kopie.

De hoogte van een uitkering is afhankelijk van de regeling die op u van toepassing is en afhankelijk van hoeveel u naast uw uitkering (bijverdiensten) verdient. Als u recht heeft op een uitkering ontvangt u van ons een beslissing waarin de hoogte en de duur van uw uitkering staan aangegeven.

Afhankelijk van het soort uitkering of van gemaakte afspraken, kunnen de rechten en plichten per persoon verschillen. Klik hier voor de rechten en plichten tijdens een bovenwettelijke uitkering.

U vult maandelijks het Verslag Werk en Inkomen in via MijnUitkering, tenzij anders met u is afgesproken.

Via het Verslag Werk en Inkomen informeert u APG over uw sollicitatieactiviteiten, eventuele werkzaamheden, eventuele andere inkomsten of uitkeringen en geeft u door wanneer u met vakantie gaat.

BELANGRIJK
Ook in de periode dat uw uitkering niet tot uitbetaling komt omdat u andere inkomsten heeft of omdat uw uitkering wordt verrekend met een transitievergoeding bent u verplicht het Verslag Werk en Inkomen in te vullen.
Doet u dit niet, dan kan APG het recht, de hoogte en duur van uw uitkering niet vaststellen en eventueel uw uitkering niet verrekenen met de transitievergoeding.

Het niet of te laat insturen van het Verslag Werk en Inkomen kan tot gevolg hebben dat u het recht op uitkering verspeelt!

Het Verslag Werk en Inkomen vult u maandelijks in vanaf de 1e van de maand over de voorafgaande maand. Bijvoorbeeld: vanaf 1 juli vult u het Verslag Werk en Inkomen in over de maand juni.

Het maandelijks invullen van het verslag Werk en Inkomen is niet verplicht als u een salarissuppletie of Reparatie 3de WGA-jaar ontvangt.

Wijzigt er iets in uw situatie dat van invloed kan zijn op uw uitkering? Geef die wijziging dan binnen één week aan ons door. Voorbeelden van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op een uitkering zijn:

 • Wijziging telefoonnummer
 • Wijziging e-mailadres
 • Wijziging naam
 • Wijziging adres
 • Wijziging woonplaats
 • Wijziging rekeningnummer
 • Wijziging loonheffingskorting
 • Wijziging in verband met werken als zelfstandige
 • Ziekmelding of betermelding
 • Zwanger
 • Werken als vrijwilliger
 • Ontheffing als mantelzorger
 • Volgen van opleiding of scholing
 • Herleving uitkeringsrecht aanvragen
 • Hulp bij re-integratie
 • Veranderen van werk
 • Met pensioen gaan
 • Overlijden
 • Onbetaald verlof
 • Wijziging in salaris
 • Wijziging in WGA Vervolguitkering of WGA Loonaanvullingsuitkering
 • Wijziging in uw ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP)

U bent verplicht om gemiddeld minimaal één keer per week te solliciteren, zolang u geen vrijstelling van het UWV of uw voormalige werkgever heeft ontvangen.

Als sollicitatie-activiteiten geldt:

 • Solliciteren op een vacature.
 • Een open sollicitatie sturen.
 • Een sollicitatiegesprek voeren bij een werkgever.
 • Uw cv plaatsen op een vacaturewebsite.
 • Inschrijven bij een uitzendbureau, / detacheringsbureau, / arbeidspool of/ invalpool.
 • Bellen met een werkgever voor werk.
 • Langsgaan bij een werkgever voor werk.
 • Solliciteren via een uitzendbureau of website.
 • Een assessment of test doen voor een functie.
 • Een netwerkgesprek voeren.
 • Een workshop volgen over ‘werk zoeken’.

Let op: een website met vacatures doorzoeken telt niet als sollicitatie.

Bovenwettelijke uitkering en passend werk
Als u een bovenwettelijke uitkering heeft, bent u verplicht om actief naar passend werk te solliciteren en om passend werk te accepteren en te behouden. Solliciteert u niet genoeg of weigert u passend werk te accepteren of te behouden, dan krijgt u een lagere uitkering of helemaal geen uitkering meer.

Wat is passend werk?
Als u werkloos bent, probeert u natuurlijk eerst of u een baan kunt vinden op uw eigen niveau van opleiding, ervaring en loon. Heeft u na 6 maanden WW-uitkering nog geen baan gevonden, dan wordt iedere baan als passend gezien. Dat betekent dat u na 6 maanden ook moet solliciteren op banen met een lager opleidingsniveau, een langere reistijd, minder inkomen of op een tijdelijke of parttime baan.

Let op: bent u ziek geweest in deze 6 maanden? Dan wordt deze periode niet verlengd.

Werkloos voor 1 juli 2015
Was u werkloos voor 1 juli 2015 en heeft u een bovenwettelijke uitkering? Dan wordt pas na 1 jaar iedere baan als passend gezien.

Bereikt u binnen 1 jaar de AOW-leeftijd?
U hoeft vanaf dat moment niet meer te solliciteren.

Heeft u een brief met beslissing gekregen en bent u het hier niet mee eens, bijvoorbeeld omdat uw uitkering wordt verlaagd of uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen? Neem dan contact met ons op zodat wij onze beslissing kunnen toelichten. Houd er rekening mee dat de uiterste datum waarop u een bezwaar kunt indienen, blijft staan.

Bent u het na afloop van het contact nog steeds niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen schriftelijk.

Heeft u al bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit kan alleen schriftelijk.

Let op: U kunt alleen bezwaar maken tegen een officiële beslissing. In de beslissing staat een bezwaarclausule of er wordt op een andere manier aangegeven dat u bezwaar kunt maken.

Hoe dien ik mijn bezwaar in?
U kunt een bezwaar alleen schriftelijk indienen door dit te sturen naar:

APG Afd. Sociale Zekerheid
Postbus 4880
6401 JR Heerlen

Vermeld het volgende in uw bezwaar:

 • de datum
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • uw klantnummer
 • de woorden bezwaarschrift of ik maak bezwaar
 • de beslissing waarmee u het niet eens bent
 • de datum en het kenmerk van de brief waarin de beslissing staat
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing en wat volgens u de beslissing had moeten zijn
 • uw handtekening