Ziekte en herstel

Als u ziek wordt, geeft u dit binnen 2 dagen aan ons door.

Ziekmelding doorgeven

Als u ziek wordt, geeft u dit uiterlijk op de tweede ziektedag voor 10.00 uur door aan APG via uw Verslag Werk en Inkomen. Dit doet u door in te loggen bij MijnUitkering op www.mijnbww.nl. Vervolgens klikt u op de tegel Verslag Werk en Inkomen (VWI) en daarna op de tegel Ziek- en herstelmelding. Meldt u zich niet binnen 2 dagen ziek, dan kunt u dit niet meer online doorgeven, maar zult dit telefonisch (Tel 045 579 22 44) of per e-mail (socialezekerheid@apg.nl) door moeten geven. Ter verificatie vragen wij u dan om een aantal gegevens, zoals uw klantnummer en geboortedatum.

Herstelmelding doorgeven

Zodra u weer beter bent, geeft u dit uiterlijk op de tweede dag van uw herstel aan ons door. Dit doet u op dezelfde manier zoals hierboven beschreven bij Ziekmelding doorgeven.

Hoeft u geen Verslag Werk en Inkomen in te vullen?

Geef uw ziek- en herstelmelding dat telefonisch of per e-mail door via telefoonnummer 045 579 22 44 of socialezekerheid@apg.nl.

Controle bij ziekte bij WW, ZW of WAO uitkering

Heeft u naast uw uitkering van APG, een WW-, ZW- of WAO-uitkering? Dan controleert het UWV uw ziekteverzuim. Veranderingen en ontwikkelingen geeft u direct aan APG door via telefoonnummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl.

Ziekmelding doorgeven

Als u ziek wordt, geeft u dit uiterlijk op de tweede ziektedag voor 10.00 uur door aan APG via uw Verslag Werk en Inkomen. Dit doet u door in te loggen bij MijnUitkering op www.mijnbww.nl. Vervolgens klikt u op de tegel Verslag Werk en Inkomen (VWI) en daarna op de tegel Ziek- en herstelmelding. Meldt u zich niet binnen 2 dagen ziek, dan kunt u dit niet meer online doorgeven, maar zult dit telefonisch (Tel 045 579 22 44) of per e-mail (socialezekerheid@apg.nl) door moeten geven. Ter verificatie vragen wij u dan om een aantal gegevens, zoals uw klantnummer en geboortedatum.

Herstelmelding doorgeven

Zodra u weer beter bent, geeft u dit uiterlijk op de tweede dag van uw herstel aan ons door. Dit doet u op dezelfde manier zoals hierboven beschreven bij Ziekmelding doorgeven.

Hoeft u geen Verslag Werk en Inkomen in te vullen?

Geef uw ziek- en herstelmelding dat telefonisch of per e-mail door via telefoonnummer 045 579 22 44 of socialezekerheid@apg.nl.

Controle bij ziekte bij aansluitende uitkering

Heeft u alleen recht heeft op een uitkering van APG? Dan controleren wij uw ziekteverzuim. Zes weken na de eerste ziektedag ontvangt u een formulier waarmee u informatie over de ziekte en uw ziekteverzuim aan ons doorgeeft. Dit formulier stuurt u binnen 10 werkdagen na ontvangst per post aan ons terug. Het adres is:

APG Afdeling Sociale Zekerheid
Postbus 4880
6401 JR Heerlen

Niet verzekerd voor de Ziektewet en WIA

Tijdens uw aansluitende uitkering bent u niet verzekerd voor de Ziektewet en WIA. Als u tijdens deze periode ziek wordt, kunt u dus niet in de Ziektewet of WIA terechtkomen. Uw uitkering blijft onveranderd doorlopen.

Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en ziekte

Als u een aansluitende uitkering ontvangt op grond van een ontslag vanuit het Hoger Beroepsonderwijs en u wordt tijdens deze periode ziek, dan bent u via Loyalis verzekerd voor de Ziektewet en WIA. Zes weken na de eerste ziektedag ontvangt u een formulier waarmee u informatie over de ziekte en uw ziekteverzuim aan ons doorgeeft. Dit formulier stuurt u binnen 10 dagen per post aan ons terug. Het adres is:

APG Afdeling Sociale Zekerheid
Postbus 4880
6401 JR Heerlen

Wij geven deze informatie vervolgens door aan Loyalis.

Ziekmelding doorgeven

Als u ziek wordt, geeft u dit uiterlijk op de tweede ziektedag voor 10.00 uur door aan APG via uw Verslag Werk en Inkomen. Dit doet u door in te loggen bij MijnUitkering op www.mijnbww.nl. Vervolgens klikt u op de tegel Verslag Werk en Inkomen (VWI) en daarna op de tegel Ziek- en herstelmelding. Meldt u zich niet binnen 2 dagen ziek, dan kunt u dit niet meer online doorgeven, maar zult dit telefonisch (Tel 045 579 22 44) of per e-mail (socialezekerheid@apg.nl) door moeten geven. Ter verificatie vragen wij u dan om een aantal gegevens, zoals uw klantnummer en geboortedatum.

Herstelmelding doorgeven

Zodra u weer beter bent, geeft u dit uiterlijk op de tweede dag van uw herstel aan ons door. Dit doet u op dezelfde manier zoals hierboven beschreven bij Ziekmelding doorgeven.

Hoeft u geen Verslag Werk en Inkomen in te vullen?

Geef uw ziek- en herstelmelding dat telefonisch of per e-mail door via telefoonnummer 045 579 22 44 of socialezekerheid@apg.nl.

Controle bij ziekte bij wachtgeld uitkering

Als u recht heeft op wachtgeld, dan controleren wij uw ziekteverzuim. Zes weken na de eerste ziektedag ontvangt u een formulier waarmee u informatie over de ziekte en uw ziekteverzuim aan ons doorgeeft. Dit formulier stuurt u binnen 10 werkdagen na ontvangst per post aan ons terug naar:

APG Afdeling Sociale Zekerheid
Postbus 4880
6401 JR Heerlen

Verzekering WAO en WIA

Bent u ziek en heeft u recht op wachtgeld op grond van het Rijkswachtgeldbesluit 1959, de Uitkeringsregeling 1966 of Hoofdstuk 10 en 11 van de CAR-UWO? Dan bent u verzekerd voor WAO en WIA. Tijdens uw ziekte wordt u, indien nodig, hierover nader geïnformeerd.

Ziekmelding doorgeven

Als u ziek wordt, geeft u dit uiterlijk op de tweede ziektedag voor 10.00 uur door aan APG via uw Verslag Werk en Inkomen. Dit doet u door in te loggen bij MijnUitkering op www.mijnbww.nl. Vervolgens klikt u op de tegel Verslag Werk en Inkomen (VWI) en daarna op de tegel Ziek- en herstelmelding. Meldt u zich niet binnen 2 dagen ziek, dan kunt u dit niet meer online doorgeven, maar zult dit telefonisch (Tel 045 579 22 44) of per e-mail (socialezekerheid@apg.nl) door moeten geven. Ter verificatie vragen wij u dan om een aantal gegevens, zoals uw klantnummer en geboortedatum.

Herstelmelding doorgeven

Zodra u weer beter bent, geeft u dit uiterlijk op de tweede dag van uw herstel aan ons door. Dit doet u op dezelfde manier zoals hierboven beschreven bij Ziekmelding doorgeven.

Hoeft u geen Verslag Werk en Inkomen in te vullen?

Geef uw ziek- en herstelmelding dat telefonisch of per e-mail door via telefoonnummer 045 579 22 44 of socialezekerheid@apg.nl.

Controle bij ziekte bij Individueel Naastwettelijke Regeling (Ontslaguitkering of Werkeloosheidsuitkering)

Zes weken na de eerste ziektedag ontvangt u van ons een formulier waarmee u informatie over de ziekte en uw ziekteverzuim aan ons doorgeeft. Dit formulier stuurt u binnen 10 werkdagen na ontvangst per post aan ons terug. Het adres is:

APG Afdeling Sociale Zekerheid
Postbus 4880
6401 JR Heerlen

Verzekering Ziektewet en WIA bij ziekte

Bent u ziek en bent u een individuele regeling met uw voormalige werkgever overeengekomen en ontvangt u een ontslaguitkering of werkloosheidsuitkering van APG? Dan bent u niet meer verzekerd voor de Ziektewet en de WIA. U kunt geen Ziektewetuitkering of WIA-uitkering ontvangen, ook niet als u langer dan 2 jaar ziek bent. De uitkering loopt tijdens uw ziekte door, maar maximaal tot de einddatum van de uitkering is bereikt.