Ziekte en herstel

Als u ziek wordt, geeft u dit binnen 2 dagen aan ons door.

Ziekmelding doorgeven

Als u ziek wordt, geeft u dit uiterlijk op de tweede ziektedag voor 10.00 uur door aan APG via uw Verslag Werk en Inkomen. Dit doet u door in te loggen bij MijnUitkering op www.mijnbww.nl. Vervolgens klikt u op de tegel Verslag Werk en Inkomen (VWI) en daarna op de tegel Ziek- en herstelmelding. Meldt u zich niet binnen 2 dagen ziek, dan kunt u dit niet meer online doorgeven, maar zult dit telefonisch (Tel 045 579 22 44) of per e-mail (socialezekerheid@apg.nl) door moeten geven. Ter verificatie vragen wij u dan om een aantal gegevens, zoals uw klantnummer en geboortedatum.

Herstelmelding doorgeven

Zodra u weer beter bent, geeft u dit uiterlijk op de tweede dag van uw herstel aan ons door. Dit doet u op dezelfde manier zoals hierboven beschreven bij Ziekmelding doorgeven.

Hoeft u geen Verslag Werk en Inkomen in te vullen?

Geef uw ziek- en herstelmelding dat telefonisch of per e-mail door via telefoonnummer 045 579 22 44 of socialezekerheid@apg.nl.

Ziek bij WW-, ZW- of WAO-uitkering

Heeft u naast uw uitkering van APG, een WW-, ZW- of WAO-uitkering? Dan controleert het UWV uw ziekteverzuim. Veranderingen en ontwikkelingen geeft u direct aan APG door via telefoonnummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl.

Let op: In de sector gemeenten (CAR-UWO) stopt een uitkering van APG (Aanvullende uitkering) na een ziekteperiode van 13 weken, dus op het moment dat u van UWV een ZW-uitkering ontvangt. In de overige sectoren ontvangt u wellicht een aanvulling op de ZW-uitkering.

Ziekmelding doorgeven

Als u ziek wordt, geeft u dit uiterlijk op de tweede ziektedag voor 10.00 uur door aan APG via uw Verslag Werk en Inkomen. Dit doet u door in te loggen bij MijnUitkering op www.mijnbww.nl. Vervolgens klikt u op de tegel Verslag Werk en Inkomen (VWI) en daarna op de tegel Ziek- en herstelmelding. Meldt u zich niet binnen 2 dagen ziek, dan kunt u dit niet meer online doorgeven, maar zult dit telefonisch (Tel 045 579 22 44) of per e-mail (socialezekerheid@apg.nl) door moeten geven. Ter verificatie vragen wij u dan om een aantal gegevens, zoals uw klantnummer en geboortedatum.

Herstelmelding doorgeven

Zodra u weer beter bent, geeft u dit uiterlijk op de tweede dag van uw herstel aan ons door. Dit doet u op dezelfde manier zoals hierboven beschreven bij Ziekmelding doorgeven.

Hoeft u geen Verslag Werk en Inkomen in te vullen?

Geef uw ziek- en herstelmelding dat telefonisch of per e-mail door via telefoonnummer 045 579 22 44 of socialezekerheid@apg.nl.

Ziek tijdens de aansluitende uitkering

Heeft u alleen recht op een uitkering van APG? Zes weken na de eerste ziektedag ontvangt u een formulier waarmee u algemene informatie over uw ziekmelding aan ons doorgeeft. Dit formulier stuurt u binnen 10 werkdagen na ontvangst per post aan ons terug. Het adres is:

APG Afdeling Sociale Zekerheid
Postbus 4880
6401 JR Heerlen

Niet verzekerd voor de Ziektewet en WIA

Tijdens uw aansluitende uitkering bent u niet verzekerd voor de Ziektewet en WIA. Als u tijdens deze periode ziek wordt, kunt u dus niet in de Ziektewet of WIA terechtkomen. In de sector gemeenten (CAR-UWO) stopt de aansluitende (ook nawettelijke uitkering genoemd) na een ziekteperiode van 13 weken. In de overige sectoren met een aansluitende uitkering blijft de aansluitende uitkering bij ziekte onveranderd doorlopen.

Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en ziekte

Als u een aansluitende uitkering ontvangt op grond van een ontslag vanuit het Hoger Beroepsonderwijs en u wordt tijdens deze periode ziek, dan bent u via Loyalis verzekerd voor de Ziektewet en WIA. Zes weken na de eerste ziektedag ontvangt u een formulier waarmee u informatie over de ziekte en uw ziekteverzuim aan ons doorgeeft. Dit formulier stuurt u binnen 10 dagen per post aan ons terug. Het adres is:

APG Afdeling Sociale Zekerheid
Postbus 4880
6401 JR Heerlen

Wij geven deze informatie vervolgens door aan Loyalis.

Ziekmelding doorgeven

Als u ziek wordt, geeft u dit uiterlijk op de tweede ziektedag voor 10.00 uur door aan APG via uw Verslag Werk en Inkomen. Dit doet u door in te loggen bij MijnUitkering op www.mijnbww.nl. Vervolgens klikt u op de tegel Verslag Werk en Inkomen (VWI) en daarna op de tegel Ziek- en herstelmelding. Meldt u zich niet binnen 2 dagen ziek, dan kunt u dit niet meer online doorgeven, maar zult dit telefonisch (Tel 045 579 22 44) of per e-mail (socialezekerheid@apg.nl) door moeten geven. Ter verificatie vragen wij u dan om een aantal gegevens, zoals uw klantnummer en geboortedatum.

Herstelmelding doorgeven

Zodra u weer beter bent, geeft u dit uiterlijk op de tweede dag van uw herstel aan ons door. Dit doet u op dezelfde manier zoals hierboven beschreven bij Ziekmelding doorgeven.

Hoeft u geen Verslag Werk en Inkomen in te vullen?

Geef uw ziek- en herstelmelding dat telefonisch of per e-mail door via telefoonnummer 045 579 22 44 of socialezekerheid@apg.nl.

Ziek tijdens wachtgeld uitkering

Heeft u recht op een wachtgeld uitkering van APG? Zes weken na de eerste ziektedag ontvangt u een formulier waarmee u algemene informatie over uw ziekmelding aan ons doorgeeft. Dit formulier stuurt u binnen 10 werkdagen na ontvangst per post aan ons terug. Het adres is:

APG Afdeling Sociale Zekerheid
Postbus 4880
6401 JR Heerlen

Verzekering WAO en WIA

Bent u ziek en heeft u recht op wachtgeld op grond van het Rijkswachtgeldbesluit 1959, de Uitkeringsregeling 1966 of Hoofdstuk 10 en 11 van de CAR-UWO? Dan bent u verzekerd voor WAO en WIA. Tijdens uw ziekte wordt u, indien nodig, hierover nader geïnformeerd.

Ziekmelding doorgeven

Als u ziek wordt, geeft u dit uiterlijk op de tweede ziektedag voor 10.00 uur door aan APG via uw Verslag Werk en Inkomen. Dit doet u door in te loggen bij MijnUitkering op www.mijnbww.nl. Vervolgens klikt u op de tegel Verslag Werk en Inkomen (VWI) en daarna op de tegel Ziek- en herstelmelding. Meldt u zich niet binnen 2 dagen ziek, dan kunt u dit niet meer online doorgeven, maar zult dit telefonisch (Tel 045 579 22 44) of per e-mail (socialezekerheid@apg.nl) door moeten geven. Ter verificatie vragen wij u dan om een aantal gegevens, zoals uw klantnummer en geboortedatum.

Herstelmelding doorgeven

Zodra u weer beter bent, geeft u dit uiterlijk op de tweede dag van uw herstel aan ons door. Dit doet u op dezelfde manier zoals hierboven beschreven bij Ziekmelding doorgeven.

Hoeft u geen Verslag Werk en Inkomen in te vullen?

Geef uw ziek- en herstelmelding dat telefonisch of per e-mail door via telefoonnummer 045 579 22 44 of socialezekerheid@apg.nl.

Ziek tijdens Individueel Naastwettelijke Regeling (Ontslaguitkering of werkloosheidsuitkering)

Heeft u recht op een Individueel Naastwettelijke Regeling van APG en ontvangt u geen WW-uitkering? Zes weken na de eerste ziektedag ontvangt u een formulier waarmee u algemene informatie over uw ziekmelding aan ons doorgeeft. Dit formulier stuurt u binnen 10 werkdagen na ontvangst per post aan ons terug. Het adres is:

APG Afdeling Sociale Zekerheid
Postbus 4880
6401 JR Heerlen

Verzekering Ziektewet en WIA bij ziekte

Bent u ziek en bent u een individuele regeling met uw voormalige werkgever overeengekomen en ontvangt u een ontslaguitkering of werkloosheidsuitkering van APG?

Als u géén WW-uitkering van UWV ontvangt bent u niet verzekerd voor de Ziektewet en de WIA. Afhankelijk van de met u gemaakte afspraken loopt de uitkering tijdens uw ziekte door, maar maximaal tot de einddatum van de uitkering is bereikt.

Als u wel een WW-uitkering van UWV ontvangt en u wordt op dat moment ziek dan bent u wel verzekerd voor de Ziektewet en de WIA. Na 13 weken ziekte komt u mogelijk in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. Afhankelijk van de met u gemaakte afspraken ontvangt u een aanvulling op deze Ziektewetuitkering.