Ziekte en herstel

Als u ziek wordt, geeft u dit binnen 2 dagen aan ons door.

Ziekmelding doorgeven

Als u ziek wordt, geeft u dit uiterlijk op de tweede ziektedag voor 10.00 uur door aan APG. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl. We vragen naar uw klantnummer, Burgerservicenummer en de datum van uw eerste ziektedag.

Herstelmelding doorgeven

Zodra u weer beter bent, geeft u dit uiterlijk op de tweede dag van uw herstel aan ons door. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl. We vragen naar uw klantnummer, Burgerservicenummer en de datum van uw herstel.

Controle bij ziekte bij WW, ZW of WAO uitkering

Heeft u naast uw uitkering van APG, een WW-, ZW- of WAO-uitkering? Dan controleert het UWV uw ziekteverzuim. Veranderingen en ontwikkelingen geeft u direct aan APG door via telefoonnummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl.

Ziekmelding doorgeven

Als u ziek wordt, geeft u dit uiterlijk op de tweede ziektedag voor 10.00 uur door aan APG. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl. We vragen naar uw klantnummer, Burgerservicenummer en de datum van uw eerste ziektedag.

Herstelmelding doorgeven

Zodra u weer beter bent, geeft u dit uiterlijk op de tweede dag van uw herstel aan ons door. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl. We vragen naar uw klantnummer, Burgerservicenummer en de datum van uw herstel.

Controle bij ziekte bij aansluitende uitkering

Heeft u alleen recht heeft op een uitkering van APG? Dan controleren wij uw ziekteverzuim. Zes weken na de eerste ziektedag ontvangt u een formulier waarmee u informatie over de ziekte en uw ziekteverzuim aan ons doorgeeft. Dit formulier stuurt u binnen 10 werkdagen na ontvangst per post aan ons terug. Het adres is:

APG Afdeling Sociale Zekerheid
Postbus 4880
6401 JR Heerlen

Niet verzekerd voor de Ziektewet en WIA

Tijdens uw aansluitende uitkering bent u niet verzekerd voor de Ziektewet en WIA. Als u tijdens deze periode ziek wordt, kunt u dus niet in de Ziektewet of WIA terechtkomen. Uw uitkering blijft onveranderd doorlopen.

Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en ziekte

Als u een aansluitende uitkering ontvangt op grond van een ontslag vanuit het Hoger Beroepsonderwijs en u wordt tijdens deze periode ziek, dan bent u via Loyalis verzekerd voor de Ziektewet en WIA. Zes weken na de eerste ziektedag ontvangt u een formulier waarmee u informatie over de ziekte en uw ziekteverzuim aan ons doorgeeft. Dit formulier stuurt u binnen 10 dagen per post aan ons terug. Het adres is:

APG Afdeling Sociale Zekerheid
Postbus 4880
6401 JR Heerlen

Wij geven deze informatie vervolgens door aan Loyalis.

Ziekmelding doorgeven

Als u ziek wordt, geeft u dit uiterlijk op de tweede ziektedag voor 10.00 uur door aan APG. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl. We vragen naar uw klantnummer, Burgerservicenummer en de datum van uw eerste ziektedag.

Herstelmelding doorgeven

Zodra u weer beter bent, geeft u dit uiterlijk op de tweede dag van uw herstel aan ons door. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl. We vragen naar uw klantnummer, Burgerservicenummer en de datum van uw herstel.

Controle bij ziekte bij wachtgeld uitkering

Als u recht heeft op wachtgeld, dan controleren wij uw ziekteverzuim. Zes weken na de eerste ziektedag ontvangt u een formulier waarmee u informatie over de ziekte en uw ziekteverzuim aan ons doorgeeft. Dit formulier stuurt u binnen 10 werkdagen na ontvangst per post aan ons terug naar:

APG Afdeling Sociale Zekerheid
Postbus 4880
6401 JR Heerlen

Verzekering WAO en WIA

Bent u ziek en heeft u recht op wachtgeld op grond van het Rijkswachtgeldbesluit 1959, de Uitkeringsregeling 1966 of Hoofdstuk 10 en 11 van de CAR-UWO? Dan bent u verzekerd voor WAO en WIA. Tijdens uw ziekte wordt u, indien nodig, hierover nader geïnformeerd.

Ziekmelding doorgeven

Als u ziek wordt, geeft u dit uiterlijk op de tweede ziektedag voor 10.00 uur door aan APG. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl. We vragen naar uw klantnummer, Burgerservicenummer en de datum van uw eerste ziektedag.

Herstelmelding doorgeven

Zodra u weer beter bent, geeft u dit uiterlijk op de tweede dag van uw herstel aan ons door. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl. We vragen naar uw klantnummer, Burgerservicenummer en de datum van uw herstel.

Controle bij ziekte bij Individueel Naastwettelijke Regeling (Ontslaguitkering of Werkeloosheidsuitkering)

Zes weken na de eerste ziektedag ontvangt u van ons een formulier waarmee u informatie over de ziekte en uw ziekteverzuim aan ons doorgeeft. Dit formulier stuurt u binnen 10 werkdagen na ontvangst per post aan ons terug. Het adres is:

APG Afdeling Sociale Zekerheid
Postbus 4880
6401 JR Heerlen

Verzekering Ziektewet en WIA bij ziekte

Bent u ziek en bent u een individuele regeling met uw voormalige werkgever overeengekomen en ontvangt u een ontslaguitkering of werkloosheidsuitkering van APG? Dan bent u niet meer verzekerd voor de Ziektewet en de WIA. U kunt geen Ziektewetuitkering of WIA-uitkering ontvangen, ook niet als u langer dan 2 jaar ziek bent. De uitkering loopt tijdens uw ziekte door.