Studie

Het volgen van een studie kan de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Wilt u aan een studie beginnen, vraag dan vooraf toestemming aan. In sommige situaties kan vrijstelling worden gegeven voor de sollicitatieplicht.

Vooraf toestemming vragen

Wilt u een opleiding volgen en heeft u recht op een bovenwettelijke uitkering? Vraag dan het UWV, uw voormalige werkgever of re-integratiebedrijf vooraf om toestemming of u een opleiding mag volgen. U kunt tevens om vrijstelling van de sollicitatieplicht vragen gedurende de opleiding.

Doorgeven toestemming opleiding en ontheffing sollicitatieplicht

Heeft u toestemming voor het volgen van een opleiding ontvangen van het UWV, uw voormalige werkgever of re-integratiebedrijf? Stuur dan de beslissing, samen met het formulier 'Melding opleiding of scholing en ontheffing sollicitatieplicht' per e-mail naar naar socialezekerheid@apg.nl. De eventuele ontheffing van de sollicitatieplicht geeft u ook via dit formulier door.