Reparatie 3de WGA-jaar en wijzigingen

Heeft u recht op een Reparatie 3de WGA-jaar en vindt er een verandering plaats in uw situatie? Geeft dit dan tijdig, maar uiterlijk in de eerste week volgend op de maand waarin de wijziging zich voordoet, door aan APG. Voorbeeld: een wijziging in januari geeft u uiterlijk in de eerste week van februari door. Een wijziging geeft u door het wijzigingsformulier per e-mail te sturen naar socialezekerheid@apg.nl.

Met een verandering bedoelen wij een verandering in:

  • uw inkomen (salaris, pensioenuitkeringen, APPA-uitkeringen);
  • uw arbeidsongeschiktheidsklasse;
  • uw restverdiencapaciteit;
  • uw soort WGA-uitkering van het UWV (van een WGA Loonaanvulling naar een WGA Vervolguitkering of andersom).