Mantelzorg

U bent mantelzorger als u de verzorging van een zieke of gehandicapte in uw naaste omgeving op zich neemt. Bijvoorbeeld voor een familielid, een buurman of vriend die chronisch ziek of hulpbehoevend is. Mantelzorg is werk dat niet betaald wordt. Voordat u mantelzorg kunt geven, vraagt u toestemming aan.

Vooraf toestemming vragen

Wilt u mantelzorg verlenen en heeft u recht op een bovenwettelijke uitkering van APG? Vraag dan het UWV, uw voormalige werkgever of re-integratiebedrijf vooraf om toestemming of u mantelzorg mag verlenen. U kunt tevens om vrijstelling van de sollicitatieplicht vragen gedurende de mantelzorg.

Ontheffing van de sollicitatieplicht

Heeft u toestemming voor het verlenen van mantelzorg ontvangen van het UWV, uw voormalige werkgever of re-integratiebedrijf? Stuur dan de beslissing, samen met het formulier 'Melding mantelzorg' per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl. De eventuele ontheffing van de sollicitatieplicht geeft u ook via dit formulier door.