Kinderen

Als u in verwachting bent of een adoptiekind of een pleegkind krijgt, dan geeft u dit zo snel mogelijk aan ons door.

Heeft u recht op een WW-uitkering van het UWV en een bovenwettelijke uitkering van APG en bent u in verwachting of krijgt u een adoptie- of pleegkind? Dan krijgt u in plaats van een WW-uitkering, een zwangerschaps- en bevallingsuitkering of een uitkering in verband met adoptie of pleegzorg. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Doorgeven WAZO-uitkering

Een WAZO-uitkering kan invloed hebben op uw uitkering van APG. Kent het UWV u een WAZO-uitkering toe, stuur dan de beslissing die u van het UWV ontvangt per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl.