Een eigen bedrijf

Een eigen bedrijf starten heeft gevolgen voor uw uitkering. U vraagt vooraf toestemming en geeft de benodigde gegevens aan ons door. Wij passen uw uitkering daarop aan en dit ziet u terug in de maandelijkse betaalspecificatie.

Vooraf toestemming vragen

Wilt u een eigen bedrijf starten en heeft u recht op een bovenwettelijke uitkering van APG? Vraag dan het UWV, uw voormalige werkgever of re-integratiebedrijf vooraf om toestemming of u mag starten met een eigen bedrijf.

Mogelijkheden om een bedrijf te starten vanuit een uitkering

Kijk voor informatie over de verschillende mogelijkheden om een eigen bedrijf te starten vanuit een uitkering op de website van het UWV.

Doorgeven toestemming startperiode

Heeft u toestemming voor een startersperiode ontvangen van het UWV, uw voormalige werkgever of re-integratiebedrijf? Stuur dan de beslissing, samen met het formulier 'Melding startersperiode eigen bedrijf' per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl.

Bent u met uw voormalige werkgever een individuele Naastwettelijke regeling (ontslaguitkering of werkeloosheidsuitkering) overeengekomen en ontvangt u een ontslaguitkering of werkloosheidsuitkering van APG? Dan berekenen wij de hoogte van uw uitkering op basis van de afspraken die met uw vorige werkgever zijn gemaakt. Welke informatie u moet doorgeven en op welke wijze is afhankelijk van de gemaakte afspraken.

Heeft u recht op wachtgeld op basis van het Rijkswachtbesluit 1959, de Uitkeringsregeling 1966 of Hoofdstuk 10 en 11 en gaat u aan de slag als zelfstandig ondernemer, dan meldt u dit op uw Verslag Werk en Inkomen. U geeft hier uw bruto (geschatte) inkomsten door. Uw definitieve belastingaanslag en uw winst- en verliesrekening en definitieve belastingaanslag, stuurt u per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl. Op basis van deze gegevens bepalen wij de hoogte van uw uitkering.