Veelgestelde vragen

De hoogte van een uitkering kan per maand verschillen en is afhankelijk van:

 • het aantal SV-dagen in een maand. Dit zijn de (feest)dagen van maandag tot en met vrijdag die in een maand vallen. Dit zijn er minimaal 20 en maximaal 23 per maand;
 • salariswijzigingen bij uw voormalige werkgever;
 • overige inkomsten uit werk of andere uitkeringen;
 • het percentage van de uitkering dat kan wijzigen;
 • maatregelen die genomen worden omdat u zich niet aan alle rechten en plichten heeft gehouden;
 • openstaande vorderingen;
 • eventueel loonbeslag dat op uw uitkering is gelegd.

Een betaalspecificatie wordt alleen verstuurd als uw uitkering gewijzigd is. Als uw uitkering niet gewijzigd is, wordt er geen betaalspecificatie aangemaakt. Deze kunnen wij daarom ook niet alsnog verstrekken.

Is uw uitkering wel gewijzigd, maar u heeft toch geen betaalspecificatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar socialezekerheid@apg.nl.

De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt betaald door uw werkgever, uw uitkeringsinstantie of door uzelf. Dit is afhankelijk van uw situatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Het aanpassen van uw uitkering aan de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd is afhankelijk van de regeling die op u van toepassing is en van uw persoonlijke situatie. Wilt u weten wat voor u geldt? Stuur uw vraag per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl. Vermeld in deze e-mail tevens uw klantnummer en Burgerservicenummer (BSN).

Als uw WW-uitkering binnenkort eindigt, stuurt u de beslissing van het UWV waarin dit staat aangegeven per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl. Vermeld in uw e-mail tevens uw klantnummer en Burgerservicenummer (BSN).

Heeft u na uw WW-uitkering nog recht op een bovenwettelijk aansluitende of nawettelijke uitkering?
Stuur dan de beslissing van het UWV per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl én:
 • geef aan of de loonheffingskorting op uw bovenwettelijk aansluitende of nawettelijke uitkering moet worden toegepast;
 • blijf als werkzoekende bij UWV Werkbedrijf ingeschreven staan;
 • vul maandelijks het Verslag Werk en Inkomen in, omdat uw sollicitatieplicht van kracht blijft.

Eindigt uw WW-uitkering en heeft u geen recht op een aansluitende of nawettelijke uitkering?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Hiervoor kunt u contact opnemen met een vestiging van UWV WERKbedrijf (bij het Werkplein) in uw gemeente of regio.

Als uw bovenwettelijke uitkering binnenkort eindigt en u heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt, komt u mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Hiervoor kunt u contact opnemen met een vestiging van UWV WERKbedrijf (bij het Werkplein) in uw gemeente of regio.

Dit is afhankelijk van de regeling die op u van toepassing is en afhankelijk van hoe lang u heeft gewerkt.

Recht op een nieuwe WW-uitkering?
Normaal gesproken is dat het geval wanneer u langer dan 26 weken heeft gewerkt. Afhankelijk van de bovenwettelijke regeling die op u van toepassing is, kan uw bovenwettelijke uitkering worden voortgezet. Log in op MijnUitkering en klik op Uitkering aanvragen, om te zien of u hiervoor in aanmerking komt.

Geen recht op een nieuwe WW-uitkering?
Dan kan uw bovenwettelijke uitkering mogelijk weer worden voortgezet. Stuur een e-mail naar socialezekerheid@apg.nl om de mogelijke voorzetting van bovenwettelijke uitkering aan te vragen en voeg het ontslagbesluit / tijdelijk contract van uw laatste werkgever toe.
Is er sprake van een voortzetting van uw WW-uitkering? Voeg dan ook de beslissing van het UWV over de voortzetting toe. Vermeld in uw e-mail tevens uw klantnummer en Burgerservicenummer (BSN).

In alle gevallen beoordeelt APG of uw uitkering voorgezet kan worden. Hiervan ontvangt u een beslissing.

Als iemand die een uitkering ontvangt overlijdt, dan kunt u dit aan ons doorgeven via telefoonnummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl. Vermeld in de e-mail de volgende gegevens van de overledene:

 • de naam;
 • de geboortedatum;
 • de overlijdensdatum;
 • het klantnummer;
 • het Burgerservicenummer (BSN);
 • én voeg een rouwkaart of een uitrekstel uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) toe.

Tijdens uw uitkeringsperiode bouwt u gedeeltelijk pensioen op bij pensioenfonds ABP. Vanaf 1 januari 2015 loopt de pensioenopbouw door tot de datum waarop uw uitkering eindigt. Tot 1 januari 2015 was er pensioenopbouw tot de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u 62 jaar werd.

Ontvangt u een WW-uitkering en een bovenwettelijke uitkering, dan bouwt u 50% pensioen op. Tot 1 januari 2018 bouwde u tijdens uw WW-uitkering of bovenwettelijke uitkering 37,5% pensioen op. De pensioenpremie wordt verhaald op uw voormalige werkgever. In eerste instantie bouwt u pensioen op via uw WW-uitkering (UWV). Stopt uw WW-uitkering en heeft u daarna nog recht op een aansluitende of nawettelijke uitkering, dan bouwt u via de bovenwettelijke uitkering pensioen op. De pensioenopbouw wordt door uw voormalige werkgever betaald en wordt daardoor niet ingehouden op uw uitkering.

Heeft u met uw voormalige werkgever een regeling getroffen voor een Individueel Naastwettelijke Regeling (INR), dan bouwt u 50% pensioen op. Tot 1 januari 2018 bouwde u bij een INR met een onderliggende WW-uitkering 37,5% pensioen op. Afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt en de gekozen regeling wordt een gedeelte van de opbouw door uzelf betaald. Dit wordt ingehouden op uw uitkering.

Als u een wachtgelduitkering heeft bouwt u voor 50% pensioen op. U betaalt een deel van de pensioenpremie.

Bijsparen via uw uitkering is niet mogelijk. Wilt u sparen voor extra pensioen? Neem dan contact op met Pensioenfonds ABP.

Het aanmaken van een account is een onderdeel van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een uitkering. Zodra u dit formulier invult, kunt u zelf uw gebruikersnaam en wachtwoord kiezen.

Wanneer de uitkering via de (voormalig) werkgever voor u bij ons wordt aangevraagd dan is het mogelijk dat wij al een account voor u hebben aangemaakt. In dit geval vindt u uw accountnaam in de e-mail die u van ons heeft ontvangen.

Heeft u eerder een uitkering ontvangen van APG, maar heeft u nog geen account voor MijnUitkering? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via nummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl.

Neem contact met ons op. Dit kan telefonisch via nummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl

Controleer of het bestand dat u wilt uploaden een .pdf of een .jpg bestand is. Controleer ook of het bestand niet groter is dan 10 Mb.

Lukt het uploaden toch niet, probeer het op een later moment nog een keer of neem contact met ons op. Dit kan telefonisch via nummer 045 579 22 44 of per e-mail naar socialezekerheid@apg.nl

Op MijnUitkering kunt u uw gegevens wijzigen en het Verslag Werk en Inkomen (VWI) invullen en indienen. In de handleiding MijnUitkering leest u hoe u kunt inloggen en hoe u het VWI kunt invullen en indienen.

Voor uitleg over het wijzigen of aanmaken van uw wachtwoord kunt deze handleiding raadplegen.

Voor uitleg over het wijzigen of aanmaken van uw wachtwoord kunt deze handleiding raadplegen.

Heeft u een brief met beslissing gekregen en bent u het hier niet mee eens, bijvoorbeeld omdat uw uitkering wordt verlaagd of uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen? Neem dan contact met ons op zodat wij onze beslissing kunnen toelichten. Houd er rekening mee dat de uiterste datum waarop u een bezwaar kunt indienen, blijft staan.

Bent u het na afloop van het contact nog steeds niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen schriftelijk.

Heeft u al bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit kan alleen schriftelijk.

Let op: U kunt alleen bezwaar maken tegen een officiële beslissing. In de beslissing staat een bezwaarclausule of er wordt op een andere manier aangegeven dat u bezwaar kunt maken.

Hoe dien ik mijn bezwaar in?
U kunt een bezwaar alleen schriftelijk indienen door dit te sturen naar:

APG Afd. Sociale Zekerheid
Postbus 4880
6401 JR Heerlen

Vermeld het volgende in uw bezwaar:

 • de datum
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • uw klantnummer
 • de woorden bezwaarschrift of ik maak bezwaar
 • de beslissing waarmee u het niet eens bent
 • de datum en het kenmerk van de brief waarin de beslissing staat
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing en wat volgens u de beslissing had moeten zijn
 • uw handtekening